Skocz do zawartości


Zdjęcie

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Na Morzu


14 odpowiedzi w tym temacie

#1 rekmar

rekmar

  Kierownik lodowiska

 • Members
 • 1 321 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 18 lutego 2008 - 16:15

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką na wodach morskich.

2. Regulamin obowiązuje członków i członków - uczestników PZW.

3. Członkowie PZW wędkujący na wodach morskich zobowiązani są do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie żeglugi na morzu i rybołówstwie morskim oraz innych zarządzeń wydanych przez Urzędy Morskie i Straż Graniczną.

4. Wędkarstwo morskie może być uprawiane na pełnym morzu, na jego akwenach przybrzeżnych oraz bezpośrednio z brzegu lub nabrzeży portowych.

5. Wędkarstwo morskie dzieli się na :

* pełnomorskie
* przybrzeżne (morze terytorialne)
* brzegowe i wody wewnętrzne.

6. Wędkarstwo pełnomorskie obejmuje rejon wód Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej.

7. Wędkarstwo przybrzeżne obejmuje akwen morza w pasie do 12 Mm od linii brzegowej oraz w odległości 1 Mm od granicy państwowej wschodniej i zachodniej.

8. Wędkarstwo brzegowe obejmuje wody przylegające do linii brzegowej.
Do wód wewnętrznych należą zalewy: Wiślany i Szczeciński oraz zatoki: Gdańska i Pucka i wody portów. (szczegółowe omówienie granic tych wód określa Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polski i administracji morskiej z dnia 21.03.1991 r. Dz.U.R.P. nr 32 z dnia 18.04.1991 r.)

9. Do uprawiania wędkarstwa brzegowego i przybrzeżnego upoważnia dowód osobisty i licencja wydana przez terytorialny Urząd Morski.

10. Do uprawiania wędkarstwa pełnomorskiego poza granicą państwową na morzu (12 Mm od brzegu lub granicy wód wewnętrznych) dodatkowo jest wymagany dokument uprawniający do przekroczenia granicy.

11.Jednostki pływające powyżej 5 m długości (jachty, kutry, łodzie itp.) wykorzystywane do wędkarstwa morskiego lub do tego celu czarterowane z innych instytucji winny być zarejestrowane w odpowiednich komórkach Urzędu Morskiego i posiadać aktualne "Karty bezpieczeństwa".

12.Wyposażenie jednostek pływających (wędkarskich lub wyczarterowanych) w sprzęt ruchomy winno być kompletne i zgodne z wymogami określonymi w karcie rejestracyjnej.

13. Armatorzy statków morskich przystosowanych do połowów sportowo-rekreacyjnych powinni posiadać zbiorowe licencje na prowadzenie połowów sportowo-rekreacyjnych z tych statków.
W innym przypadku obowiązują licencje indywidualne.

14. Wędkarstwo przybrzeżne z lekkiego sprzętu pływającego (kajaki, pontony) może być uprawiane w odległości do 1000 m od linii brzegowej lub mniejszej w zależności od zarządzeń władz miejscowych. Jednostki te winny być zarejestrowane w rejonowych placówkach Urzędu morskiego.

15. Decyzję o noszeniu pasa bezpieczeństwa lub kamizelki ratunkowej podejmuje kapitan (sternik).

16. Wyjście na połów przybrzeżny winno być zgłoszone w miejscowych Kapitanatach (Bosmanatach) Urzędu Morskiego.

17. Wyjście na połów pełnomorski wymaga odprawy granicznej.

18. Wędkowanie w portach może odbywać się jedynie w miejscach wyznaczonych przez administracje tych portów (rejonów).

II. SPRZĘT I METODY POŁOWU


W wędkarstwie morskim zależnie od miejsca połowów i gatunku poławianych ryb stosuje się rożny sprzęt wędkarski. Zależnie od gatunku poławianych ryb zezwala się na stosowanie następujących metod połowów i systemów uzbrajania wędki z uwzględnieniem ewentualnie odmiennych w tym względzie zarządzeń terytorialnych Urzędów Morskich.

a ) Wędka do połowów gruntowych może być uzbrojona w system, w którego skład nie może wchodzić więcej niż dwa haczyki.
b ) Wędka do połowu śledzi może być uzbrojona w kilka (nie więcej jak pięć) haczyków mocowanych na oddzielnych przyponach do linki (żyłki) głównej.
Całość zestawu wyglądem przypomina choinkę.

3. Używane błystki, pilkery, woblery i inne przynęty mogą być uzbrojone nie więcej jak dwoma kotwiczkami o dowolnych rozmiarach.

4. Jako przynęty zezwala się stosować w częściach lub w całości martwe zwierzęta i rośliny gatunków nie chronionych.

5. Połów spinningiem dozwolony jest dwoma sposobami:

* przez holowanie błystki za jednobłystką pływającą celem szybszego wykrycia ławic żerujących ryb,
* przez klasyczne spinningowanie z zakotwiczonych lub dryfujących środków pływających.

6. Połów ryb na wodach wewnętrznych tj. kanały portowe, baseny oraz zalewy może odbywać się zgodnie z zasadami zawartymi w "Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb" Polskiego Związku Wędkarskiego o ile zarządzanie terytorialne Urzędu Morskiego nie
stanowią inaczej.

7. Połów ryb w portach na ich redach i spod pokrywy lodowej może się odbywać tylko za zgodą służby portowej przy zachowaniu warunków określonych przez tę służbę.

8. W celu lepszej i szybszej lokalizacji ławic ryb w morzu tak na akwenach przybrzeżnych, jak i pełnomorskich zezwala się na stosowanie sondy.


III. OCHRONA RYB I ŚRODOWISKA


W wędkarstwie morskim obowiązują: okresy i wymiary ochronne ryb (zgodnie z przepisami wykonawczymi Urzędów Morskich), które mogą być różne w poszczególnych Urzędach Morskich.

Zabrania się łowienia i zabierania przez wędkarzy ryb będących pod ochrona gatunkową w okresie ochronnym oraz ryb, które nie przekroczyły określonych dla nich wymiarów ochronnych tj. których długość od końca pyska do końca najdłuższych promieni płetwy ogonowej jest mniejsza niż ich wymiar ochronny.

Ryby, które znajdują się w okresie ochronnym lub takie, których wymiar jest mniejszy od ustalonego w przepisach, należy natychmiast po złowieniu wpuścić do wody.

Urzędy Morskie w uzasadnionych okolicznościach mogą za uprzednim ogłoszeniem wprowadzić okresowe lub stałe zmiany dotyczące gatunków, wymiarów, obszarów i okresów ochronnych ryb.

W wędkarstwie pełnomorskim i przybrzeżnym ilość złowionych ryb winna być zgodna z zarządzeniami terytorialnych Urzędów Morskich.

Zabrania się wędkarzom sprzedawania lub zamieniania złowionych ryb za inne świadczenia.

Zabrania się połowu ryb w tak zwanych obszarach ochrony rybołówstwa.

Zabrania się połowu ryb w strefach (obszarach) zamkniętych dla rybołówstwa. O strefach tych informują "Wiadomości Żeglarskie", Kapitanaty Portów i Polskie Radio.


IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE


Wędkarze zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń Urzędów Morskich dotyczących wędkowania na wodach administrowanych przez te Urzędy.

Podczas pobytu lub postoju w przystaniach i portach zabrania się wędkarzom:

* wyrzucania do wody odpadków oraz innych przedmiotów zanieczyszczających wodę i dno portu jak również wylewania za burtę paliwa i smarów,
* palenia ognisk na nabrzeżach i brzegu morskim,
* cumowania do urządzeń nie przeznaczonych do tego celu,
* kotwiczenia w miejscach zabronionych (w pobliżu wejść do portów, w kanałach portowych i na osi toru wodnego prowadzącego do portu).

3. Po wyjściu z portu wędkarzom zabrania się:

* łowienia na torach wodnych w odległości mniejszej niż 150 m od osi toru,
* łowienia na odległości mniejszej niż 100 m od sprzętu rybackiego i granic obszarów ochronnych,
* cumowania do urządzeń nawigacyjnych oraz oznakowań sprzętu rybackiego.

4. W wędkarstwie morskim niezależnie od jego nazwy czy rejonu, kategorycznie zabrania się używania narzędzi lub środków nie będących sprzętem wędkarskim.

5. Przy stanie morza, gdy siła wiatru przekracza 2 stopnie w skali Beauforta, zabrania się dobijania jednostek pływających do siebie oraz przechodzenia z pokładu na pokład.
Wyjątek w tym względzie może stanowić pomoc lekarska lub techniczna.
Decyzję podejmuje kapitan jednostki.

6. Do kontroli na wodach morskich upoważnieni są pracownicy Urzędów Morskich oraz funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej.

7. Wędkarze prowadzący połów, po przedstawieniu się osób kontrolujących, zobowiązani są przedstawić wymagane dokumenty oraz umożliwić dokonanie kontroli jednostek pływających, sprzętu połowowego i złowionych ryb.

8. Organizacja zawodów w wędkarstwie morskim winna odbywać się zgodnie z niniejszym regulaminem oraz przepisami zawartymi w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW".

* * *

Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17.03.1998 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celach
sportowo - rekreacyjnych.

* * *

1. Traci moc "Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu", zatwierdzony Uchwałą PZW Nr 174 z dnia 25 czerwca 1993 r.
2. Regulamin niniejszy zatwierdzony Uchwałą ZG PZW Nr 49 z dnia 31.03.1999 r. wchodzi w życie z dniem 1.04.1999 r.#2 Ostry

Ostry

  Weteran

 • Members
 • 874 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Władysławowo
 • Zainteresowania:wędkarstwo morskie

Napisano 25 listopada 2008 - 21:03

Wypadało by już zmienić ten regulamin, bo nieaktualny, a poza tym nie trzeba być wcale członkiem PZW, żeby móc wędkować w morzu.


#3 Guest_wind_*

Guest_wind_*
 • Guests

Napisano 25 listopada 2008 - 22:37

A gdzie tu jest napisane, że trzeba być czlonkiem PZW??

#4 Ostry

Ostry

  Weteran

 • Members
 • 874 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Władysławowo
 • Zainteresowania:wędkarstwo morskie

Napisano 26 listopada 2008 - 06:01

CYTAT
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką na wodach morskich.

2. Regulamin obowiązuje członków i członków - uczestników PZW.


A tutaj pisze. Poza tym temat nieaktualny, bo figuruje w nim stwierdzenie, że można łowić sztuczną przynętą zakończoną 2 kotwicami, a to nieprawda. Aktualnie wszystkich wędkarzy, tak członków, jak i nie członków PZW obowiązuje "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych
oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych
(Dz. U. z dnia 22 lipca 2004 r.)", oraz przepisy Urzędów Morskich na temat wymiarów ochronnych ryb.


#5 Guest_wind_*

Guest_wind_*
 • Guests

Napisano 26 listopada 2008 - 17:57

To, że ów regulamin jest nieaktualny, to się z Tobą zgodzę, a jeżeli chodzi o stwierdzenie, że (być może) trzeba być członkiem PZW, to już tak nie do końca. Jeżeli nawet ten regulamin bylby obowiązujący, to dotyczylby on TYLKO członków PZW, a nie wszystkich wędkujących, tak wynika z punktów, które przytoczyłeś(patrz pkt 2). A do wędkowania w morzu wystarczy karta wędkarska, ktora jest podstawą do wydana zezwolenia na amatorski polów ryb przez Urząd Morski.
Jest to kolejny przypadek, ktory ugruntowuje moje, i nie tylko moje, przeświadczenie, że PZW jest "dinozaurem", który próbuje, jak to w "poprzednich czasach" bywało, regulować swoimi przepisami sprawy, co do których nie żadnych kompetencji.
#6 grigorij

grigorij

  Wędkarz

 • Members
 • 64 postów

Napisano 23 stycznia 2010 - 19:15

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 164 poz. 1725

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 lipca 2004 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

(Dz. U. z dnia 22 lipca 2004 r.)


Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:


§ 1. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych, zwane dalej "połowami", są prowadzone przy użyciu wędki lub kuszy.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, połowy są prowadzone wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm, albo
3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1-3.
2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) 2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm - przy połowach płastug;
2) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm - przy połowach śledzi.
3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty oraz
2) przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą.

§ 3. Połowy wędką są prowadzone:
1) z brzegu, z wyłączeniem urządzeń nawigacyjnych, mostów i urządzeń wodnych;
2) z lodu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności;
3) ze statku;
4) z innego urządzenia pływającego, dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, zwanego dalej "innym urządzeniem pływającym";
5) za pomocą nie więcej niż 2 wędek jednocześnie, a w przypadku połowów ryb przez wyrzucanie i ściąganie sztucznej przynęty, zwanych dalej "połowami metodą spinningową" - jedną wędką;
6) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;
7) bez stosowania metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
8 ) w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
9) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.

§ 4. Połowy ze statku lub innego urządzenia pływającego są prowadzone:
1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;
2) poza torami wodnymi;
3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych.

§ 5. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie sztucznej przynęty.

§ 6. Niedopuszczalne jest cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów, do:
1) znaków nawigacyjnych;
2) narzędzi połowowych;
3) bojek, tyczek lub pływaków.

§ 7. Połowy kuszą są prowadzone:
1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;
2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;
4) wyłącznie w porze dziennej - po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca;
5) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;
6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;
7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
8 ) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.

§ 8. 1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:
1) 2 sztuki łącznie - w przypadku łososia i troci;
2) 3 sztuki łącznie - w przypadku pstrąga tęczowego, sandacza i szczupaka;
3) 5 sztuk łącznie - w przypadku węgorza i lina;
4) 10 sztuk - w przypadku leszcza;
5) 7 sztuk - w przypadku dorsza;
6) 10 kg - w przypadku śledzia;
7) 5 kg łącznie - w przypadku innych gatunków ryb, z wyłączeniem babki byczej.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy połowów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.

§ 9. Ryby niewymiarowe albo ryby będące pod całkowitą ochroną gatunkową lub wyłowione w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych należy niezwłocznie wypuścić do łowiska.

§ 10. Niedopuszczalne jest pozostawianie narzędzi połowowych bez nadzoru osoby prowadzącej połowy oraz rozdysponowanie wyłowionych ryb przed zakończeniem połowów w danym dniu.

§ 11. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku należy zachować następujące odległości:
1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
a) 20 m - przy połowach z brzegu,
b) 50 m - przy połowach z brzegu metodą spinningową,
c) 100 m - przy połowach kuszą;
2) między statkami lub innymi urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, z tym że przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

§ 12. Osoba prowadząca połowy jest obowiązana, na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych, przedstawić do wglądu sportowe zezwolenie połowowe i dokument potwierdzający tożsamość oraz umożliwić obejrzenie użytych narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.

§ 13. Określa się wzory sportowych zezwoleń połowowych dla:
1) osoby fizycznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) dla organizatora zawodów sportowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) armatora statku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1282 oraz z 2003 r. Nr 8, poz. 99).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.#7 aolek

aolek

  Początkujący

 • Members
 • 1 postów

Napisano 05 sierpnia 2010 - 17:15

Koledzy mam pytanie czy żeby łowić w naszym morzu trzeba posiadać kartę wędkarska czy wystarczy wykupić licencję?? jeśli wystarczy licencja to gdzie mógłbym ją kupić i jaki koszt. Mam zamiar wędkować w Mielnie. pozdrawiam

#8 stukpuk

stukpuk

  Weteran

 • Members
 • 607 postów
 • Lokalizacja:Słupsk

Napisano 05 sierpnia 2010 - 19:16

CYTAT(aolek @ czw, 05 sie 2010 - 18:15) Wyświetl post
Koledzy mam pytanie czy żeby łowić w naszym morzu trzeba posiadać kartę wędkarska czy wystarczy wykupić licencję?? jeśli wystarczy licencja to gdzie mógłbym ją kupić i jaki koszt. Mam zamiar wędkować w Mielnie. pozdrawiam

Nie trzeba mieć karty.
A koszt to 49 zł za cały rok, a za miesiąc chyba 16 zł.
Kupić można w każdym kapitanacie, ale są chyba jakieś druki które wystarczy tylko opłacić na poczcie i gotowe.

#9 granddm

granddm

  Początkujący

 • Members
 • 1 postów

Napisano 26 września 2010 - 19:13

Koledzy a gdzie dokladnie w trojmiescie moge wykupic zezwolenie, chodzi mi o adres bo nie jestem stad.
Dzieki i pozdrawiam icon_smile.gif

#10 Guest_wind_*

Guest_wind_*
 • Guests

Napisano 26 września 2010 - 19:38

CYTAT(granddm @ nie, 26 wrz 2010 - 20:13) Wyświetl post
Koledzy a gdzie dokladnie w trojmiescie moge wykupic zezwolenie, chodzi mi o adres bo nie jestem stad.
Dzieki i pozdrawiam icon_smile.gifW czwartki jest pan z OIRiM-u w soedzibie ZO PZW przy ul. Rajskiej, poza tym w Gdyni w sidzibie OIRim na ul. Śląskiej, bodajże .....
Wczesniej trzeba wnieść opłatę w stosownej wysokości za pośrednictwem poczy ,banku etc. Potwierdzenie okazujesz przy wystawieniu zezwolenia.

#11 ziemniak

ziemniak

  Weteran

 • Members
 • 101 postów

Napisano 15 czerwca 2011 - 14:25

To znaczy że chcąc wędkować gdzieś w porcie w jakiejś wiosce nie mogę wykupić zezwolenia w bosmanacie, tylko po weekendową licencję muszę zasuwać do Gdyni lub Szczecina?

#12 Guest_wind_*

Guest_wind_*
 • Guests

Napisano 15 czerwca 2011 - 16:03

CYTAT(ziemniak @ śro, 15 cze 2011 - 15:25) Wyświetl post
To znaczy że chcąc wędkować gdzieś w porcie w jakiejś wiosce nie mogę wykupić zezwolenia w bosmanacie, tylko po weekendową licencję muszę zasuwać do Gdyni lub Szczecina?


W najbliższym oddziale ORIM-u, w większych portach w kapitanatach. Wystarczy zadzwonić i zapytać.

#13 ziemniak

ziemniak

  Weteran

 • Members
 • 101 postów

Napisano 16 czerwca 2011 - 09:58

dziękówka icon_smile.gif
zdaje się, że zwichnąłęm kolano, więc łowienie flader siedząc plackiem w porcie na betonie będzie dla mnie jednym z ciekawszych sposobów spędzenia urlopu icon_sad.gif

#14 marshal

marshal

  Weteran

 • Members
 • 202 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Mazowieckie
 • Zainteresowania:wszystko co wyrzucę wraca do mnie

Napisano 20 grudnia 2017 - 12:13

Postanowiłem zamieścić aktualne przepisy morskie, które obowiązują nas w poszczególnych inspektoratach morskich:

OIRM Gdynia:

http://bip.oirm.gdynia.pl/214.html

OIRM Słupsk:

http://oirmslupsk.mojbip.pl/170.html

OIRM Szczecin:

http://szczecin.oirm...e-dla-wedkarzy/#15 marshal

marshal

  Weteran

 • Members
 • 202 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Mazowieckie
 • Zainteresowania:wszystko co wyrzucę wraca do mnie

Napisano 03 lutego 2023 - 14:56

Aktualne przepisy tekst jednolity Rozporządzenia do UoRM.

https://eli.gov.pl/a...O/D20212056.pdf

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych